tirsdag 4. desember 2012

Livgiver og livsødelegger

I alle år har vi kristne snakket om synd som noe vi gjør mot Gud, og på et individuelt plan. Flere mener det er gode grunner til å begynne og snakke om "synd" som det som bryter ned og ødelegger menneskelivet (1 Kor 6,12; 10,23). Og som i høyeste grad har en kollektiv/system og samfunnsmessig dimensjon. Og at DET er grunnen til at Gud (som livgiver) bryr seg om det...