lørdag 15. juni 2013

Derfor er jeg en kristen #6: TAKKEADRESSE

Det er godt å ha en adresse for den indre trangen til å takke og love noen for alt det gode i livet. I tillegg hører samme adressat også på klager.

fredag 14. juni 2013

Derfor er jeg en kristen #5: HÅPSVEG

Jeg beundrer Jesus. Han lever under en brutal okkupasjon, men tar til orde for å elske sine fiender. Han vokser opp i en uanselig og fattig landsby, men underviser om verdien av å leve enkelt og raust. Han er berømt og betydningsfull, men bruker sin innflytelse til å fremme de undertrykte og stemmeløses sak. Han begås urett mot, men besvarer det med rettferdighet og godhet. Han gjennomskuer og eksponerer religiøs selvrettferdighet som falskhet, og viser oss at et helstøpt liv til glede for medmennesker og ære for Skaperen er det som gjelder. Han bor i et samfunn av nivåer og klasser mellom menneskene, men lever og lærer at det finnes i bunn og grunn bare en kategori mennesker: medmennesker. I en verden full av kaos, konflikter, urett, lidelse og håpløshet, viser Jesus en håpets vei for oss bortkomne mennesker. Og jeg vil gå den i fascinasjon og beundring.

Derfor er jeg en kristen #4: HELHET


Jeg ønsker å være et helt menneske. En best mulig far, ektemann, nabo, kollega og borger i landet. Et menneske med en sunn balanse mellom å elske meg selv og mine medmennesker og min Skaper. Hos Gud finnes kraft, ressurser og rom til å øve på den krevende aktiviteten å være menneske. Og for den som leter, finnes det sunne og fostrende fellesskap å utforske menneskelivet sammen med i kristne menigheter.

onsdag 12. juni 2013

Derfor er jeg en kristen #3: FORTELLING


Når jeg ser på verden og vi mennesker som bor der, kan jeg ikke annet enn å tenke: noe er i ustand, noe er sykt og av sporet. Det kan da ikke være slik det var ment til å være. Vi og vår verden trenger reparasjon, helbredelse og komme på sporet igjen. Vi plasserer alle, bevisst eller ubevisst, livene våre i en eller annen fortelling. Jeg tiltrekkes Bibelens gjenreisnings- og helbredelsesfortelling: en dag skal verden og menneskene igjen bli det de var ment til å være. Å leve som en del av den fortellingen gir livet retning, håp, hensikt og mening. Selv om den skulle vise seg å ikke være sann. For det er alltid bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.

tirsdag 11. juni 2013

Derfor er jeg en kristen #2: NEDBRYTELSE

Bibelens beskrivelse av synd som det som bryter ned verden og livet der, gir mening for meg. Jeg synes den gir en forståelig og rimelig forklaring på verdens og menneskenes "brutthet". Synd innebærer menneskenes brudd med Livgiveren, handler om egoismen som dominerende styreprinsipp i menneskelivet, og om menneskenes manglende evne til å velge og gjøre det gode. Det er hva kristne opp gjennom tidene har definert som synd og hvordan de har snakket om det, som kan være problematisk for meg.

mandag 10. juni 2013

Derfor er jeg en kristen #1: SKAPELSE


Etter mine observasjoner og vurderinger, er verden for kompleks og planmessig til at den kan ha blitt til på egen hånd. Noen må ha planlagt og designet den. Livet må være gitt av noen. Bibelens likefremme skaperfortelling tiltaler meg: en Skaper som konstruerer verden ut av ren og skjær skaperglede, fordi han søker selskap og har glede i å dele det gode.