torsdag 1. august 2013

Derfor er jeg en kristen #12: BÆREKRAFT

Selv om det skulle vise seg at Gud ikke finnes, og at Bibelen bare er oppspinn, ville jeg likevel ha levd som en kristen. I mine øyne er den måten å leve på som Jesus viste oss, likevel det gode livet. Et bærekraftig liv i balanse mellom seg selv, sin neste, naturen forøvrig og alle tings Skaper. En type liv som tåler å leves over lang tid, like inn i evigheten.