fredag 2. september 2011

Realisere seg selv sammen med andre

Filosof Lars Svendsen skriver følgende visdom om å bevare kjærligheten generert av tragediene 22.juli (Aftenposten 27.aug 2011): "I nyere tid er vi blitt uhyre selvopptatte, svært konsentrert om det å realisere oss selv. Hvis vi kan løfte blikket litt fra vår egen navle, og se at det å realisere seg selv er noe som også må skje sammen med andre, at en vesentlig av realiseringen av ens selv finner sted gjennom å bry seg om andre, tar vi i det minste et skritt i riktig retning."

Et evangelium for hele verden

"Evangeliet" som vi finner det i det nye testamentet kan oppsummeres som "evangeliet om riket" (Matt 4,23; 9,35; 24,14). Det betyr at det ikke kan begrenses til evangeliet om hvordan jeg kan sikre meg og mine evig liv i himmelen når jeg dør. Eller at jeg får mine synder strøket ut. Eller at jeg har en Gud i mitt liv. Evangeliet om riket er evangeliet om hvordan Skaperen skal fri hele verden fra det vonde, og skape hele verden på nytt. Ikke bare meg. Og hvis virkelighetsbeskrivelsen på dagsrevyen i kveld er noen lunde riktig, er det et "evangelium" for svært mange...