torsdag 19. mars 2015

For så høyt har Gud elsket VERDEN!

"For så høyt har Gud elsket verden", sier Bibelens aller mest kjente vers. Den som har tatt seg tid til å lese Bibelen som fortelling, vil merke et enormt engasjement fra Skaperens side for nettopp verden - ikke bare menneskesjelene. Er det ikke ironisk da hvordan vi kristne har en lang tradisjon med ikke å bry oss om verden, fordi vårt budskap har vært et tilbud om å slippe unna verden og det fysiske? En gang når vi dør....

mandag 16. mars 2015

Meningen med livet og den oppvoksende generasjonen

Hvem skal fortelle våre barn og unge at meningen med livet IKKE er å bli berømt, få mange likes, være "good looking", eller å bli underholdt slik at man ikke kjeder seg? Hvor mange av de kanalene som påvirker dem daglig forteller dem at verdens framtid avhenger av deres engasjement? Vår verden trenger ikke flere celebriteter, den roper etter mennesker som elsker og kjemper for livets hellighet, som berøres av verdens urettferdighet og smerte, som kjenner naturens og dyrenes lidelse under menneskenes overforbruk som sin egen, og som ser det som sitt ansvar og oppgave å gjøre livet til dem rundt seg best mulig. Hvem ellers har ansvaret?

torsdag 5. mars 2015

Verste form for tyveri

En konfirmantklasse diskuterte de ti bud, da presten spurte: "Hva er den verste form for tyveri?" Det ble lenge stille, før en av klassens tøffe gutter rakk opp hånda og sa: "Det verste er å stjele motet fra en annen". "Vi oppfordrer dere, søsken: ...sett mot i de motløse, ta dere av de svake og vær overbærende mot alle." (1. Tessaloniker 5,14) "For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2. Timoteus 1,7)