fredag 28. januar 2011

Å lære seg å elske

Jeg har tenkt og reflektert mye over krisen kristendommen nå står overfor i Europa i det siste. I den prosessen har jeg stadig hatt et behov for å ta et skritt tilbake for å få litt oversikten. Jeg har på forskjellige måter forsøkt å oppsummere kristendommen. Forsøkt å male den på ny slik at den gir mening for folk flest i den nye kultursituasjonen. Hva handler det å leve som kristen EGENTLIG om? Sikre seg et liv etter døden? Holde seg inne med en Gud som kan hjelpe og redde i hverdagen?Unnfly Guds vrede i en evt. fortapelse? Sosial tilhørighet av en gruppe likesinnede? Skape mening og retning i livet? Jeg foreslå dette: dypest sett handler det å leve som kristen om å lære å elske. Evig liv er bare en tilleggsbonus...

torsdag 27. januar 2011

En kategori

Jeg kan vel ikke skryte på meg å være gammel og klok ennå. Men jeg har siden jeg var barn, hatt et, muligens uvanlig intenst, ønske om å forstå den verden jeg lever i. Jeg forsøker hele tiden å lytte til livet, for å se sammenhenger. I mitt yrke som pastor møter jeg mange mennesker i mange forskjellige livssituasjoner. Det er spennende. Og det er en ting som blir klarere og klarere for meg: Det finnes kun èn kategori mennesker, med-mennesker. Vi kan dele dem opp i kristne, vantro, muslimer, kriminelle, fattige, funksjonshemmede, virituose, pene, flinke, narkomane, psykisk syke, ressurssterke. Men når alt kommer til alt koker det hele ned til dette: vi trenger alle å bli sett og elsket, og ha noen å elske.

torsdag 20. januar 2011

Håp - her og nå

Jeg tror Jesu etterfølgere må skape håp for mennesker her og nå, hvis de skal lykkes å få dem til å sette sin lit til et håp for framtiden. Det synes i hvert fall å være det Jesus gjorde (Matt 11,5; Luk 10,1-9; 18,28-30 etc.) I det hele tatt ser jeg mer og mer at nåtiden henger sammen med framtiden. Denne verden er på mange nivåer og måter knyttet til den kommende verden. Guds rike er her og nå, men skal også bli der og da.

søndag 9. januar 2011

Bønn

Prayer is not just asking God for something, and wait to see what you get. It is initiating an interaction.

Dr. Jon Dybdal i et foredrag om personlig vekkelse ved et skandinavisk pastortreffet i DK nå i januar