torsdag 25. mars 2010

Den Gud som har framtiden i sine hender

I den menigheten hvor jeg er pastor har vi vært gjennom en prekenserie over Johannes’ Åpenbaring denne vinteren. Det er på mange måter en vanskelig bok. Fokuset vårt har vært på selve teksten og de store linjene; vi har ikke befattet oss med detaljerte mulige anvendelser i historien. Ironisk nok, rent historisk har det vist seg å være lurt. For uansett hvor sikre mennesker har vært og er på at de kjenner framtiden ut fra Åpenbaringen, har de fleste og vil nok de fleste bli overrasket når framtiden blir nåtid. Douglas Ezells observasjon om profeter generelt, kan være veldig nyttig i den sammenheng: ”Det styrende og avgjørende budskapet som profetene ønsket å dele var ikke framtiden, men den Gud som har framtiden i sine hender.” (Douglas Ezell, Revelations on Revelation (Waco, TX: Word Books 1977), s. 18). Dessuten forteller jo Johannes selv om Jesus, at han sa flere ganger før han dro fra disiplene: ”Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” (Joh 14,29; sml 13,19; 16,4)

Hensikten med Bibelen

Hvorfor gav Gud oss Bibelen? Hva er hensikten med den? Noen ganger kan man få inntrykk av fra kristne at det dreier seg om informasjon. Informasjon Gud lot skrive ned for oss om det ene og det andre. Men skal vi tro Bibelen selv, var ikke det hovedhensikten. Paulus skriver om dette til den unge medarbeideren Timoteus: ” Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning” (2. Timoteus 3,16-17). Utruste til all god gjerning. Vi må bruke, se på, lese Bibelen med denne hensikten i bakhodet.

Den kjente teologen Karl Barth ble en gang spurt av en kvinne hvor vidt slangen i Eden faktisk snakket. Barth svarte: ”Frue, det har ingen betydning om slangen snakket eller ei. Det som betyr noe er hva slangen sa”. Dette illustrer samtaler kristne noen ganger har om ting i Bibelen. Samtaler som mange ganger avsporer hva Bibelen faktisk sier og er til for. Paulus har dette å si: ”Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. (Titus 3,9) For Bibelen er til for å få mennesker til å bli ”ivrige etter å gjøre gode gjerninger.” (v. 8)