tirsdag 12. november 2013

Ødelagt navn

For mange er "Jesus" ødelagt. Navnet hans forbindes med mørkemenn, pekefingre, regler, skyldfølelse, tvangstrøye og livsfrarøvelse. Jeg forsøker å være en stemme, bl.a. gjennom seminarserien "VISDOM TIL Å LEVE", for at Jesus og hans lære faktisk kan være en ressurs til frihet, harmoni, helthet, og det å være menneske og takle livets utfordringer, selv for dem som ikke ville møte opp i en kirke eller deler den kristne troa. Derfor ble jeg litt overrasket og veldig oppmuntret over at av de 8 åtte som svarte på brukerundersøkelsen ifm VISDOM TIL Å LEVE i kveld, regnet ingen av dem seg for kristne. Det var til og med en ateist der. Likevel ville nesten samtlige bli kontaktet for lignende seminar i framtiden. Da gjør jeg jo noe verdifullt for folk flest, selv om jeg er prest.