tirsdag 31. mai 2011

Dødsstraff

I forbindelse med debatten om helvete for tiden, leser jeg meg opp på temaet i diverse bøker. Adventister, som i bunn og grunn har inntatt et synspunkt som omtales som annihilisme, tenker seg at helvete handler om Guds oppgjør og utslettelse av det onde og de som insisterer på å bruke sitt liv i det ondes tjeneste. Jeg leser i bøker og har møtt mennesker som sier at dette synet undergraver tanken om Guds straff over det onde. Det er liksom ikke noe straff å bare bli tilintetgjort. At Gud ikke holder onde mennesker ordentlig ansvarlige for sin ondskap, med å bare utslette dem. Jeg medgir at dette er rettmessige innvendinger til vårt syn. Men i dag kom jeg til å tenke på dette: er ikke dødsstraff den strengeste straffen i menneskers rettsvesen?

torsdag 26. mai 2011

Dommedag - igjen

Pastor Harold Camping forutsa dommedag lørdag 21.mai. Som vanlig er med “dommedagsprofeter” fikk han rikelig med media dekning. Men dommedag kom som kjent ikke. Ikke denne gangen heller. Verden står fortsatt, om ikke til påske, så i hvert fall enn så lenge. Erling Rimehaug i Vårt Land uttrykker bekymring over at kristne overlater til “sjarlataner som Camping” å utlegge Bibelens faktiske lære om dommen. Det er en bekymring jeg deler.
For det første fører denne stadige datosettingen av dommedag, med påfølgende uteblivelser, til at både Bibelen og dommen som omtales der kommer i et useriøst lys. Jeg vil tro at folk flest ikke var særlig bekymret for at pastor Camping faktisk skulle ha rett. De som har lest sin Bibel vet at Camping ikke kunne ha rett, for Jesus er tydelig på at ingen mennesker vet “dagen og timen” (Matt 24,36) og fraråder oss å spekulere i “tider og stunder” (Apg 1,6.7).
For det andre forvrenger Camping (og andre av hans kaliber) Bibelens virkelige bilde av “dommedag”. Det er nemlig ikke en undergangsvisjon, der en hevngjerrig Gud øser straffedommer vilkårlig over menneskeheten, mens han evakuerer sine trofaste få til et annet sted med evig lykksalighet. Manglende kunnskap om det hebraiske verdensbildet, samt litterære virkemidler i de bibelske tekstene (det var faktisk i all hovedsak jøder som skrev Bibelen), har dessverre forvirret mange her. Dommedag i Bibelen er dagen da Skaperen av verden tar et endelig oppgjør med det onde og urettferdigheten - et oppgjør en kjærlig, moralsk og rettferdig Gud er nødt til å ta. Men dypest sett er det dagen da Han frigjør verden fra lidelsen, urettferdigheten, sykdommen og døden som så lenge har tynget den (Åp 21,1-5). Skaperen skal bekrefte godheten i den første skapelsen med å skape en “ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor” (2 Pet 3,13). Vi inviteres alle til å få begynne på nytt. Og hvis nyhetssendingen vi ser i kveld gir oss en noen lunde riktig virkelighetsbeskrivelse, burde denne visjonen utgjøre gode nyheter for svært mange.