tirsdag 16. juni 2009

Beste bok på norsk om den postmoderne utfordringen


Omlag hvert 500 år gjennomgår kristendommen en større omveltning. Siste store omveltning var refomasjonen, som snudde flere hundre års enhetskristendom i vesteuropa på hodet. I dag står kristendommen foran en ny og omveltende forandringsprosess. Dette påstår i hvert fall Phylis Tickle i sin bok The Great Emergence (kommer kanskje til å skrive om den også). Mange av oss her på berget synes også å merke at noe er i gjære. Noe er i ferd med å skje i landet vårt. Og med kristendommen her. Kristensdommen har dominert som religion i Norge i rundt tusen år. Nå om dagen kan det se ut som om vi er i ferd med å "avkristne" fedrelandet. Menighet etter menighet blir i praksis museer over en svunnen tid - i hvert fall for folk flest. Hva skjer? Hvorfor skjer det? Hva gjør vi med det? Truls Åkerlund har skrevet en strålende bok for kristne som ser at noe skjer. Som vil forstå. Og som har en gnagende uro over at vi ikke bare kan fortsette som før. Den er vittig, lettlest, praktisk, men innsiktsfull. Mer enn en gang måtte jeg le gjenkjennende med meg selv. Han tar mange ting SÅ på kornet. Han har satt ord på noe, i bokform, som er akutt nødvendig for den kristne menigheten framover. Gud i kirkeassyl har han kalt boka. Og det er hovedtanken hans. Vi kristne har kanskje satt Gud i assyl i vår egen kultur (spennende "tankebilde" og tittel), i vår tenkning rundt hva menighet er for noe, i våre oppfatning av Gud og hans veier. Folk som vil møte Gud, må møte han på våre premisser. Men, som Truls antyder i tittelen, og i boka, kanskje er det på tide å slippe han ut. Ut av våre egne former, ut av våre begrensninger på hva han er og kan. Selv om han, til vår overraskelse allerede er der... Virkelig å anbefale!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar