tirsdag 12. oktober 2010

I have a dream

Jeg drømmer om at menigheten, gjengen av Jesus etterfølgere, igjen skal bli en reell kraft i verden. At den blir en motkultur, en motkraft, mot syndens destruktive kraft i verden. For å demonstrere godheten og visdommen i Guds veier. Hvis Norge består av 5 % reelt kristne, vil de utgjøre 250.000 mennesker. Hva ville skje i landet vårt visst 250.000 disipler gikk ut av sine kirken og virkelig levde Jesus livet? Hva kunne de ikke få til sammen og i den Hellig Ånds kraft?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar