fredag 3. desember 2010

Frelser

Det er snart jul. Over hele landet leses juleevangeliet i diverse sammenhenger i disse dager. Evangelium betyr "godt nytt". Og de gode nyhetene i julefortellingen er dette: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. (Luk 2,11). En frelser. Hva betyr det egentlig? Det greske substantivet i grunnteksten av Lukas er "sotèr". Det er i slekt med substantivet "sotèria" som betyr frelse, og med verbet "sozo" som betyr å frelse. Roten i disse ordene er "sos", og referer til det å være hel, frisk, uskadd. Frelser, frelse og å frelse handler altså om å bli gjort hel. Jesus er verdens helbreder. Min helbreder. Han vil gjøre alt sammen helt igjen. Det lengter jeg etter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar