fredag 2. september 2011

Et evangelium for hele verden

"Evangeliet" som vi finner det i det nye testamentet kan oppsummeres som "evangeliet om riket" (Matt 4,23; 9,35; 24,14). Det betyr at det ikke kan begrenses til evangeliet om hvordan jeg kan sikre meg og mine evig liv i himmelen når jeg dør. Eller at jeg får mine synder strøket ut. Eller at jeg har en Gud i mitt liv. Evangeliet om riket er evangeliet om hvordan Skaperen skal fri hele verden fra det vonde, og skape hele verden på nytt. Ikke bare meg. Og hvis virkelighetsbeskrivelsen på dagsrevyen i kveld er noen lunde riktig, er det et "evangelium" for svært mange...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar