mandag 17. september 2012

Hva skiller adventistene...

Som adventistpastor får jeg noen ganger spørsmål om "hva som skiller oss adventister fra andre kristne". Jeg håper virkelig ikke at noe SKILLER oss fra andre kristne eller medmennesker generelt. Men hvis jeg skulle si noe om hvorfor jeg er adventist og ikke tilhører et annet kirkesamfunn, rent læremessig, vil jeg trekke fram fem grunner:
1. Det helhetlige bibelsynet.
    Jeg har sansen for en bibeltilnærming der man tar på alvor hele bibelfortelling, og ikke i praksis 
    begynner i det nye testamentet. En bibeltilnærming der man leser Bibelen som om Gud er den 
    samme igår som i dag - selv om Gud i det gamle testamentet unektelig er mer komplisert og
    vanskelig å forstå.
2. Det helhetlige menneskesynet
    Da Gud skapte mennesket, skapte han det som et sammensatt vesen av ånd, sjel og kropp, med
    kroppen som den samlende og konstituerende faktoren - vi er i essens kropp. Det har tusener av
    konsekvenser for forståelsen hva det kristne livet er, hva frelse er, hva døden er etc., og jeg mener
    adventistene har tatt med mange av disse konsekvensene i sin lære.
3. Betoningen av Gud som Skaper og Gjenskaper gjennom videreføringen av sabbatens hellighet
4. Den gjennomgripende tanken om Gud som kjærlighet, bl.a. med å avvise tanken om at Gud skal 
    pine i evighet, de som ikke er enige med han. Denne tanke finnes f.eks. i adventistenes praksis med
    trosdåp (voksendåp) som et uttrykk for at Gud ønsker frivillig etterfølgelse, i læren om dommen
    som åpen for innsyn, tanken om at Gud vil ha venner ikke tjenere etc.
5. Alle vennene i menigheten som tror vi adventister ikke har kommet i mål mht vår forståelse, og
    som derfor stadig er på jakt etter bedre svar...
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar