mandag 16. mars 2015

Meningen med livet og den oppvoksende generasjonen

Hvem skal fortelle våre barn og unge at meningen med livet IKKE er å bli berømt, få mange likes, være "good looking", eller å bli underholdt slik at man ikke kjeder seg? Hvor mange av de kanalene som påvirker dem daglig forteller dem at verdens framtid avhenger av deres engasjement? Vår verden trenger ikke flere celebriteter, den roper etter mennesker som elsker og kjemper for livets hellighet, som berøres av verdens urettferdighet og smerte, som kjenner naturens og dyrenes lidelse under menneskenes overforbruk som sin egen, og som ser det som sitt ansvar og oppgave å gjøre livet til dem rundt seg best mulig. Hvem ellers har ansvaret?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar