torsdag 25. mars 2010

Den Gud som har framtiden i sine hender

I den menigheten hvor jeg er pastor har vi vært gjennom en prekenserie over Johannes’ Åpenbaring denne vinteren. Det er på mange måter en vanskelig bok. Fokuset vårt har vært på selve teksten og de store linjene; vi har ikke befattet oss med detaljerte mulige anvendelser i historien. Ironisk nok, rent historisk har det vist seg å være lurt. For uansett hvor sikre mennesker har vært og er på at de kjenner framtiden ut fra Åpenbaringen, har de fleste og vil nok de fleste bli overrasket når framtiden blir nåtid. Douglas Ezells observasjon om profeter generelt, kan være veldig nyttig i den sammenheng: ”Det styrende og avgjørende budskapet som profetene ønsket å dele var ikke framtiden, men den Gud som har framtiden i sine hender.” (Douglas Ezell, Revelations on Revelation (Waco, TX: Word Books 1977), s. 18). Dessuten forteller jo Johannes selv om Jesus, at han sa flere ganger før han dro fra disiplene: ”Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” (Joh 14,29; sml 13,19; 16,4)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar