torsdag 25. mars 2010

Hensikten med Bibelen

Hvorfor gav Gud oss Bibelen? Hva er hensikten med den? Noen ganger kan man få inntrykk av fra kristne at det dreier seg om informasjon. Informasjon Gud lot skrive ned for oss om det ene og det andre. Men skal vi tro Bibelen selv, var ikke det hovedhensikten. Paulus skriver om dette til den unge medarbeideren Timoteus: ” Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning” (2. Timoteus 3,16-17). Utruste til all god gjerning. Vi må bruke, se på, lese Bibelen med denne hensikten i bakhodet.

Den kjente teologen Karl Barth ble en gang spurt av en kvinne hvor vidt slangen i Eden faktisk snakket. Barth svarte: ”Frue, det har ingen betydning om slangen snakket eller ei. Det som betyr noe er hva slangen sa”. Dette illustrer samtaler kristne noen ganger har om ting i Bibelen. Samtaler som mange ganger avsporer hva Bibelen faktisk sier og er til for. Paulus har dette å si: ”Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. (Titus 3,9) For Bibelen er til for å få mennesker til å bli ”ivrige etter å gjøre gode gjerninger.” (v. 8)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar