torsdag 25. november 2010

Brennaktuell Jesus

Kristne er bekymret for om de greier å sikre seg en plass i himmelen. Folk flest synes å være bekymret for om verden går ad dundas. Jesus snakket om at vi ikke skal bekymre oss, men å hengi oss til Skaperens store prosjekt i verden: Guds rike. Det handler om en ny og bærekraftig måte å ordne verden på. Et helbredende levesett i pakt med oss selv, med vår neste, med skaperverket og Skaperen. Snakk om en brennaktuell Jesus!

"Sikre plass i himmelen" - kristendommen har glemt flere viktige aspekter av "evangeliet". Guds frelse er ikke bare å flytte noen mennesker som ønsker det fra jorden til himmelen. Han må frelse oss fra vår destruktive måte å leve på først. Han må overbevise og lære oss om en ny måte å leve på. Denne måten å leve på, hvis den virkelig ble levd ut, tror jeg ville gi mening og overbevise som aldri før, i en verden hvor vi sakte våkner opp til realiteten med at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar