fredag 28. januar 2011

Å lære seg å elske

Jeg har tenkt og reflektert mye over krisen kristendommen nå står overfor i Europa i det siste. I den prosessen har jeg stadig hatt et behov for å ta et skritt tilbake for å få litt oversikten. Jeg har på forskjellige måter forsøkt å oppsummere kristendommen. Forsøkt å male den på ny slik at den gir mening for folk flest i den nye kultursituasjonen. Hva handler det å leve som kristen EGENTLIG om? Sikre seg et liv etter døden? Holde seg inne med en Gud som kan hjelpe og redde i hverdagen?Unnfly Guds vrede i en evt. fortapelse? Sosial tilhørighet av en gruppe likesinnede? Skape mening og retning i livet? Jeg foreslå dette: dypest sett handler det å leve som kristen om å lære å elske. Evig liv er bare en tilleggsbonus...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar