torsdag 20. januar 2011

Håp - her og nå

Jeg tror Jesu etterfølgere må skape håp for mennesker her og nå, hvis de skal lykkes å få dem til å sette sin lit til et håp for framtiden. Det synes i hvert fall å være det Jesus gjorde (Matt 11,5; Luk 10,1-9; 18,28-30 etc.) I det hele tatt ser jeg mer og mer at nåtiden henger sammen med framtiden. Denne verden er på mange nivåer og måter knyttet til den kommende verden. Guds rike er her og nå, men skal også bli der og da.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar