mandag 21. februar 2011

Krefter i sving

Jeg elsker dette sitatet fra nettsiden til Korsvei og Knut Grønnevik. Det sier så mye bedre det jeg har forsøkt og stadig forsøker å si. Det fyller meg med ny energi for å være og leve som en kristen. Det gir mening. Det gir, tross kristendommens nedoverspiral her i landet om dagen, håp om at kristendommen vil overleve. Les selv:

"Det er her, på hele Guds jord, gjenopprettelsen skal finne sted. Det er her, i verden, disippellivet skal leves – sammen med den oppstandne og himmelfarne Kristus, som steg ned, men også steg ut av graven og ut av tid og rom, for å fylle alt med sitt livgivende nærvær.
Jesus kom, og med ham kom Guds rike nær. Dermed er de helbredende og nyskapende krefter i sving på vår utsatte klode. Guds hensikt er å frelse hele jorden og oss med den, gjenopprette skaperverket og oss med det. Gjennom Jesus, og nå gjennom hans disipler og hans kirke i verden, er Guds rike på ferde. Kraften fra den kommende verden er merkbar. Gudsrikegodene kan smakes og kjennes – og skal deles og spres.
Biskop Erling Utnem formidler dette sterkt og avgjort i boken Visst skal jorden bli ny! – en annen «korsveiklassiker» fra 80-tallet. Det kristne håpet handler ikke om at vi skal komme til himmelen, men om at himmelske tilstander skal komme til jorden. Det er ikke et håp hvor Gud oppgir sitt skaperverk og evakuerer sitt folk. Det er et erobrings- og invasjonshåp. Jesu disipler i verden er som fortropper å regne for denne gode invasjon som skal bringe fred og rettferdighet på en ny jord. Vi skal ikke vente passivt på å bli befridd. Vi skal kjempe aktivt for å foregripe frigjøringen.

[Til den skeptiske leser, kan jeg opplyse at jeg ikke tror på en himmel på jord, før Jesus har gjenskapt jorden...]

2 kommentarer:

  1. Flotte greier. Vi som har vært gjenopprettere i 150 år blir tatt igjen av en flodbølge av gjenopprettingstanker hvor man snur og vender seg. Nå gjelder det at vi følger med i timen.

    SvarSlett
  2. "Et personlig og frelsende møte med Jesus er i seg selv et mirakel. Men samtidig er det bare begynnelsen på ett. Da vi ble født på ny, ble vi alle gjenreisingsarbeidere med oppdrag i Guds plan for å gjenreise alle ting.
    Det finnes ett håp for verden. Den allmektige Gud står urokkelig fast på beslutningen om å fullføre sin plan. Syndefallet kastet verden ut i mørket. Men en ny spire vokser opp fra hagen. Jesus brøt mørkets makt da han gav sitt liv på et kors. Gjenreisingen var begynt"
    http://www.kfvest.no/content/gjenreising-i-kristus

    SvarSlett