tirsdag 31. mai 2011

Dødsstraff

I forbindelse med debatten om helvete for tiden, leser jeg meg opp på temaet i diverse bøker. Adventister, som i bunn og grunn har inntatt et synspunkt som omtales som annihilisme, tenker seg at helvete handler om Guds oppgjør og utslettelse av det onde og de som insisterer på å bruke sitt liv i det ondes tjeneste. Jeg leser i bøker og har møtt mennesker som sier at dette synet undergraver tanken om Guds straff over det onde. Det er liksom ikke noe straff å bare bli tilintetgjort. At Gud ikke holder onde mennesker ordentlig ansvarlige for sin ondskap, med å bare utslette dem. Jeg medgir at dette er rettmessige innvendinger til vårt syn. Men i dag kom jeg til å tenke på dette: er ikke dødsstraff den strengeste straffen i menneskers rettsvesen?

1 kommentar:

  1. To kommentarer, Vidar:
    1. En bedre betegnelse for synet du beskriver er "betinget udødelighet". Udødelighet er ikke noe som tas ifra mennesket, men en egenskap hos Gud som vi kan få del i.
    2. Er du sikker på at vår forståelse av straff, spesifikt retributivisme (http://no.wikipedia.org/wiki/Retributivisme) er en god måte å forstå Guds dom?

    Harald Solheim

    SvarSlett