tirsdag 2. juli 2013

Derfor er jeg en kristen #8: FORSONING

Gud har kommet oss mennesker og vårt opprør mot Ham i møte med forsoning og fred. Jeg har sett opprørets urimelighet og dumskap, og har tatt imot forsoningshånden og sluttet fred med mitt opphav, min livgiver, han som har framtiden i sin hånd. Som å være hjemme. På mer enn en måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar