mandag 4. mai 2015

Guds parti

Det er vel ingen bombe at en teolog tenker på spørsmål vedrørende Gud, men har du tenkt over dette: Si et troende menneske strever med sykdom eller andre vanskeligheter i livet, og stiller spørsmålstegn ved hvor Gud er og hvorfor han ikke gjør noe. Hvis den personen "letter sitt hjerte" til en annen troende, er sannsynligheten stor, etter min erfaring, for at "den andre troende" tar Guds parti. Der er alltid en forklaring som "frikjenner" Gud. Og dermed bagatelliseres/ugyldiggjøres spørsmålene til den lidende. Men er det ikke ironisk? At i valget mellom å støtte et lidende lite menneske her i verden og Gud, universets Skaper, så velger vi Gud? Hva slags gudssyn tilkjennegir valgene her? For min del har jeg grunnet mye på lignelsen Natan fortalte David etter at han hadde stjålet kona til Uria....(2 Sam 12,1-5)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar