tirsdag 13. oktober 2009

Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd....

Å utbre Guds rike handler om kontaktflate og innflytelse. I øyeblikket foregår det meste av dette med base i kirkebyggene. Men hvor stor kontaktflate av ikke-medlemmer har vi egentlig der? Hvor mange timer i uka er vi der? De fleste yrkesaktive mennesker tilbringer 40 timer på arbeidsplassen, og omgås mange mennesker som ikke er etterfølgere av Jesus. Men hvor mye skjer der av evangelisering? På tide å flytte tyngdepunktet til der vi faktisk er til daglig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar